Dünyanın 10 Önemli Sorunu

share on:

Üst üste üç yıl boyunca Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Şekillendirme Anketi 2017’ye katılan milenyum nesli, iklim değişikliğinin bugün dünyayı etkileyen en önemli sorun olduğuna inanıyor.

Anket katılımcılarının neredeyse yarısı (%48,8) iklim değişikliğini en endişe verici konu olarak seçmiş ve % 78,1’i çevreyi korumak için yaşam tarzlarını değiştirmeye istekli olacağını belirtmiştir. 

Anket katılımcılarından yanıt verenlerin % 91’inden fazlası “insanların iklim değişikliğinden sorumlu olduğunu bilim kanıtladı” ifadesine “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” yanıtını vererek aynı zamanda iklim değişikliğinin sebebi hakkında kesin bir anlaşmaya vardılar.

186 ülkede, yaşları 18-35 aralığında olan 31.000’den fazla katılımcıyla yapılan bu araştırmanın sonuçları bu hafta WEF yıllık anketinde yayımlandı. (World Economic Forum- Dünya Ekonomik Forumu)

Milenyum nesline göre dünyanın en önemli 10 sorunu:

10. Ekonomik fırsat ve istihdam eksikliği (% 12,1)

9. Emniyet/ güvenlik / refah (% 14,1)

8. Eğitim eksikliği (% 15,9)

7. Gıda ve su güvenliği (% 18,2)

6. Hükümet hesap verebilirliği ve şeffaflığı / yolsuzluğu (% 22,7) 

5. Dini çatışmalar (% 23,9)

4. Yoksulluk (% 29,2)

3. Eşitsizlik (gelir, ayrımcılık) (% 30,8)

2. Büyük ölçekli çatışma / savaşlar (% 38,9)

1. İklim değişikliği / doğanın yıkımı (% 48,8)

Yazan: Abby Jackson
Çeviren: Gözlem Küçük
Kaynak: businessinsider

Libido Dergisi’nde yayımlanan, Libido Dergisi yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.