Freud, dünyaca ünlendiği zamana kadar yani ölümünden dört yıl önce, Amerikalı bir kadından, oğlunun “sorunlarına” dikkat çekerek umutsuzca tavsiye bekleyen bir mektup aldı. Freud’un yazılı yanıtı -Kinsey raporunun yayınlanmasından on üç yıl öncesi olduğu için- eşcinselliğe yaklaşımı bakımından aşırı derecede modern görünmektedir. Tahmin edilebileceği gibi bu durumu, psikoseksüel gelişimde bir tutukluğa bağlamaktadır. Bununla birlikte, dikkat edilmesi gereken bir nokta, eşcinselliğin bir kusur ya da hastalık olarak sınıflandırılması fikrine şiddetle karşı çıkar, nevrozlarla birlikte görülmesinin gerekli olmadığını ortaya koyar, herhangi bir tedavinin uygunluğu ya da başarısı konusunda şüphecidir ve çocuğun mutluluğunu, cinsel eğiliminden çok daha önemli görmektedir. Yaklaşık elli yıllık araştırmanın ardından, en fazla yenilik getiren psikologlar bile, bunun üzerine pek az şey ekleyebilmiştir. 

*9 Nisan 1935 

Sayın ……….. 

Mektubunuzdan, oğlunuzun bir eşcinsel olduğu sonucuna vardım. Onun hakkında verdiğiniz bilgilerde en çok, bu dönemde kendinizden söz etmemenizden etkilendim. Bundan neden çekindiğinizi size sorabilir miyim? Eşcinsellik elbette bir avantaj değildir ancak utanılması gereken bir şey de değildir, kusur değildir, rezalet değildir, bir hastalık olarak sınıflandırılamaz; eşcinselliğin, cinsel gelişimin bir çeşidi olduğunu düşünmekteyiz. Geçmiş ve modern zamanların, saygı duyulan pek çok kişisi, eşcinseller olmuştur (Bunların en önemlilerinden bir kaçı: Platon, Michelangelo, Leonardo da Vinci vb.). Eşcinselliği suç olarak görmek ve gaddarlık etmek de büyük bir haksızlıktır. Eğer bana inanmazsanız, Havelocks Ellis’in kitaplarını okuyun. (Freud’un çağdaşı olan Ellis, Studies in Physcology of Sex adlı yedi ciltlik yapıtı ile ünlüdür.) 

Size yardım edip edemeyeceğimi sorarak, sanırım eşcinselliği ortadan kaldırıp normal heteroseksüelliği yerine koyup koyamayacağımı kast ediyorsunuz. Yanıt genel olarak, bunu başarmaya söz veremeyeceğimizdir. Vakaların büyük bölümünde, her eşcinselde varolan, zarar görmüş heteroseksüel eğilimleri harekete geçirmekte başarılı olduk. Vakaların çoğunda, bu artık mümkün olmamaktadır. Bu, kişinin niteliği ve yaşı ile ilgili bir sorundur. Tedavinin sonucunu önceden bilmek mümkün değildir. 

Oğlunuzla ilgili yapılacak çözümlemeler, farklı yollar izleyecektir. Eğer mutsuzsa, nevrotikse, çatışmalardan çok yıpranmışsa, toplumsal yaşamda çekingense, görüşmeler onu uyumlu hale getirebilir, huzura kavuşturabilir ve yeterliliğini artırabilir -eşcinsel olarak kalsa ya da değişse de. Eğer karar verirseniz, benimle görüşmelerde bulunabilir! Sizin bunu yapacağınızı sanmıyorum! Oğlunuz Viyana’ya gelmek zorunda. Benim buradan ayrılmaya niyetim yok. Bununla birlikte, bana yanıt vermeyi ihmal etmeyin. 

Saygılarımla ve en iyi dileklerimle, 

Freud 

Not: El yazınızı okumakta güçlük çekmedim. Umarım el yazımı ve İngilizcemi daha zor bulmazsınız. (Johnes’tan alınmıştır, 1963, sf. 490.) 

Çeviren:
 İlkay 

Kaynak: kaosgl

 

Yazar:

Libido Dergisi, psikanaliz, felsefe ve insan bilimleri alanlarında makale, deneme ve çevirileri içeren iki aylık bir psikanaliz dergisidir. Genel okur-yazar kitlede psikanaliz kuramlarına duyulan ilgilinin artması, psikanalizin yaygınlaşmasını amaçlamaktayız. Psikanaliz kuramlarına duyulan ilginin gelişmesi amacıyla farklı psikanaliz akımları hakkında en tutarlı akımları ve bilgileri okuyucu ile buluşturarak dergimizi ve psikanaliz hakkındaki Türkçe yazıları geliştirmeye çalışmaktayız.