Zaman içinde insanlık, saf kendilik sevgisine karşı bilimin iki büyük taaruzuna katlanmak durumunda kalmıştır. Bunlardan ilki, insanlığın, dünyanın kainatın merkezi değil de, galaksi sistemi içinde boyut olarak zar zor seçilebilen küçük, çok küçük bir zerre olduğunun keşfetmesi ile başladı. Bu durumun açıklaması, zihnimizde Nicolaus Copernicus ile özdeşleşmiştir, halbuki İskenderiye bilimi de hemen hemen aynı şeyden, aynı öğretiden bahsediyordu. İkincisi ise biyolojik araştırmaların insanın diğer türler üzerinde özel bir yaratıma sahip olması anlamındaki üstünlüğünü elinden alması ile hayvan krallığından gelen nesli ve köklü hayvani doğası ile ağzının payını alması oldu. Darwin, Wallace ve bu kişiler ile aynı düşünceyi paylaşan araştırmacıların etkisi altında gelişen bu yeniden değerlendirme, zamanın araştırmacılarının en şiddetli itirazları olmadan başarıya ulaşamazdı. Fakat üçüncü ve en rahatsız edici aşağılama, günümüzde yapılan psikolojik araştırmalarla, büyüklüğün insani tutkusunu söküp atan, “ben”in kendi evinde bile üstün olmadığı gerçeğidir ama, ruhsal hayatında olup biten her şey ile ilgili en sınırlı bilgiye dahi bağlıdır.

Biz, psikanalistler olarak, kendimizi (insanları) irdelememiz gerektiğini nasihat eden ne ilk ne de tek kişileriz. Görünen o ki, bunu en ısrarcı şekilde temsil etmemiz ve her bir insan için önemi olan tecrübeye dayalı bilgiyi doğrulamamız kaçınılmazdır. Bilimimize karşı yaygın bir şekilde karşılaşılan başkaldırının nedeni de budur, akademik nezaketin tüm değerlendirmelerini ihmal etme ve yansız mantığın tüm karşıt baskısından kurtulma gibi. İşte bu nedenle, dünyadaki barışı bozmaya mecburuz.

Yazar: Sigmund Freud
Çevirmen: Özge Mete
Kaynak: Introductory Lectures on Psychoanalysis’den

Yazar:

Libido Dergisi, psikanaliz, felsefe ve insan bilimleri alanlarında makale, deneme ve çevirileri içeren iki aylık bir psikanaliz dergisidir. Genel okur-yazar kitlede psikanaliz kuramlarına duyulan ilgilinin artması, psikanalizin yaygınlaşmasını amaçlamaktayız. Psikanaliz kuramlarına duyulan ilginin gelişmesi amacıyla farklı psikanaliz akımları hakkında en tutarlı akımları ve bilgileri okuyucu ile buluşturarak dergimizi ve psikanaliz hakkındaki Türkçe yazıları geliştirmeye çalışmaktayız.