Freud’un radikal keşfini -cinselliğin kültürel de doğal da olmadığı, bir başka ve Başka tarafından, dışarıdan yapılandırıldığı keşfini- geliştirirken Lacan kişilerin anatomi ya da toplumsal cinsiyet çizelgeleri boyunca eril ya da dişil olmadığını iddia eder. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet hakkındaki son argümanlara ve kadınsılığa karşıt olarak… Bir kadın, seksüasyonun eril tarafına atfedilebilir. Aynı şekilde, bir erkek de dişil tarafına… (…) buradaki muhalefet iki uçlu değildir; ama farklılığın imgesel deşifresini de barındırır.

…analizin bir amacı analizanların eksiklik(ler)ini kabul edebilmesidir. Böylece daha geniş sosyal alanlarda daha yapıcı şekilde yaşayabilirler. Lacan analizin sonundaki “ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar” beklentisine karşı çıkarak başlar. Hayır, “sonsuza kadar mutsuz yaşadılar”, der…

Lacan’ın, kişinin bir başkasını kendinin tam ruhu olarak alabileceğine olan inancına taktığı addır aşk. Arzu ise sapkınlık meylinde adını en düzgün şekilde taşır.

….

Devamı Libido Dergisi 18. sayısında…

Yazar:

Libido Dergisi, psikanaliz, felsefe ve insan bilimleri alanlarında makale, deneme ve çevirileri içeren iki aylık bir psikanaliz dergisidir. Genel okur-yazar kitlede psikanaliz kuramlarına duyulan ilgilinin artması, psikanalizin yaygınlaşmasını amaçlamaktayız. Psikanaliz kuramlarına duyulan ilginin gelişmesi amacıyla farklı psikanaliz akımları hakkında en tutarlı akımları ve bilgileri okuyucu ile buluşturarak dergimizi ve psikanaliz hakkındaki Türkçe yazıları geliştirmeye çalışmaktayız.