Psikanaliz ve Queer Teorisi aslında aynı şeyleri vaat ediyor. Queer teorisyenlerinin çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda psikanalistler klinik pratik, aşk cinsellik, etik ve kimlik konularında farklı düşünüyor olabilirler. Queer Teorisi Projesi, cinselleşmiş öznelliğin değişkenliğini vurgulayan ve bunların anatomik farklılıklardan kaynaklanmadığını öne süren psikanaliz okumalarıyla geliştirilebilir.

Ancak benzerliklerine rağmen Psikanaliz ve Queer Teorisi farklı hedefleri olan ve farklı metodları kullanan iki ayrı disiplindir. Psikanaliz her hastayı ayrı olarak kliniksel etkileşim ve yönelme aracılığıyla aşk, cinsellik ve öznellikle ilgilenirken, Queer Teorisi bunları uzun vadeli entelektüel, politik ve nesnel ilişkileriyle ele alır.
….

Aslında, neredeyse en başından beri psikanalizin Foucault’cu kritiğinin homoseksüelliğin yapısındaki
rolüne karşı olmasına rağmen queer teorisi, psikanalizin kavramsal araçlarıyla ilgilidir. … Ve psikanalistler de queer teorisinin vaatlerini görmüştür.

….

Devamı Libido Dergisi 18. sayısında…

Yazar:

Libido Dergisi, psikanaliz, felsefe ve insan bilimleri alanlarında makale, deneme ve çevirileri içeren iki aylık bir psikanaliz dergisidir. Genel okur-yazar kitlede psikanaliz kuramlarına duyulan ilgilinin artması, psikanalizin yaygınlaşmasını amaçlamaktayız. Psikanaliz kuramlarına duyulan ilginin gelişmesi amacıyla farklı psikanaliz akımları hakkında en tutarlı akımları ve bilgileri okuyucu ile buluşturarak dergimizi ve psikanaliz hakkındaki Türkçe yazıları geliştirmeye çalışmaktayız.