Sağlıklı Toplum Nasıl Oluşur ?

share on:

Toplum, egemen kültürel etkiler ve beklentilerle uyumlu olarak aynı yönetim otoritelerine bağımlı olan, genellikle aynı coğrafi bölgeyi paylaşan, birbirlerine bağlı ve sürekliliği olan ilişkilerde bulunan bir bütündür. Sağlıklı bir toplum, üyelerine toplu ver bireysel olarak çeşitli yollarla faydalar sağlar aksi takdirde hem bireysel hem de toplumsal (ortak) faydalar tanımlanamaz. Çoğu zaman bu faydalar çakışır ve karşılıklı olarak değerlidirler. Kimi zaman bu çatışmalar içinde, sağlıklı toplum, çatışmaları barışçıl ve mantıklı bir şekilde çözecek kanallar sağlayan hoşgörülü bir toplumdur. Sağlıklı toplumlar insanoğlunun en önemli başarısı arasındadır.

Bazı Temel Değerler

Ekonomi, herhangi bir toplumun ayrılmaz bir parçasıdır; sağlıklı bir toplumun ekonomisi, demokratik olarak geliştirilmiş ilkelerle yönetilir.

Bir toplum, bütün üyelerinin refahı açısından değerlendirilmelidir.

Sağlıklı bir toplum, güçlülerin gelişmesi için fırsatlar yaratırken zayıfları korur; tüm bölgelerinin kültürüne ve insan haklarına saygılıdır. Sağlıklı bir toplumun egemen kültürü, rekabetçi güçler üzerinde denge ve denetleme açısından dayanışmayı ve işbirliğini teşvik eder.

Sağlıklı bir toplum, refahı yükseltme işleviyle yaratıcı bir şekilde yönetilen özerk kurumlara ihtiyaç duyduğu kadar, güçlü yasalara ve bunların adil uygulanmasına da ihtiyaç duyar. Bu nedenle, bir toplumun her unsurunun performansı, tüm üyelerinin refahına katkıda bulunma derecesine göre değerlendirilebilir.

Eğer herhangi bir unsur (siyasi, askeri, ekonomik, dinsel, etnik) açıkça yalnızca toplumun küçük bir bölümünün kendine has çıkarlarına hizmet ediyorsa ya da genel refaha zarar veriyorsa, değişikliklerin sağlanması için harekete geçilmesi gerekebilir ki böylece katkısı toplumun tümüne olumlu hale dönüştürülebilir.

Aynı derecede, bireylerin çıkarlarının, üyesi oldukları topluluğunkinden öncelik taşıdığını iddia etmek, kimilerinin çıkarlarına olduğu kadar genelin çıkarlarına da ciddi zararlar verebilecek davranışlara neden olabilir. Sağlıklı bir toplumun sağlam sosyal değerleri vardır ki bu tür davranışlar, çeşitliliğin yüksek hoşgörüsüyle adilane ve tarafsızca ele alınır.

Yukarıdaki önermeler tümüyle ve gerçekten de demokratik kapitalizmin güçlü bir inancıyla uyumludur.

Toplumların Anatomisi

Farklı Görüşler

Her toplum, farklı unsurların farklı gereksinimlerinden kaynaklanan karışıklıklar, gündemler ve öncelikler bakımından zengindir. Görüşlerin çeşitliliği, örneğin politik partiler, dinler, etnik gruplar, işletmeler, finansal kurumlar, eğitim kurumları, kültür kurumları, kamu hizmetleri ve hastanelerin yanı sıra fakir insanlar ve zengin insanlar gibi farklılık gösterebilir ki bu farklılıklar bazan radikal olabilir. Kimileri bunu sosyal uyum için bir tehdit olarak görürken, sağlıklı bir toplumda, nüfustaki çeşitli inanç ve öncelikler, kültürel zenginlik ve canlılık için birincil katkı olarak görülür.

Güç

“İktidar yozlaşma eğilimindedir ve mutlak iktidar kesinlikle yozlaşır. Büyük adamlar neredeyse daima kötü adamlardır.” Lord Acton

Toplumların düzenli olmaya ve yönetilmeye ihtiyaçları vardır. Aksi takdirde anarşi ve kaos ortaya çıkar. Bu, küçük şirketler, spor kulüpleri ve kiliselerden, büyük şirketler ve ulus devletler ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO gibi uluslarüstü kuruluşlara kadar olan tüm organizasyonlar için geçerlidir. Toplumları ayıran şey, iktidarın farklı görüş grupları arasında nasıl kullanıldığı ve dağıtıldığıdır. Sağlıklı toplumlar, ana paydaşların görüşlerini ve toplumun bütününü etkileyen politikalar üzerinde tümünün gerçek bir etkiye sahip olmasını sağlamak adına işbirliği araçları bulmuşlardır. Diğer toplumlarda iktidar tek bir görüş grubunun elinde yoğunlaşmaktadır. Bu askeriye, polis, zengin kesim, bir din, bir siyasi parti, bir kabile ya da devlet görevlileri olabilir.

Birkaç kişinin elinde yoğunlaşan güç, her zaman yolsuzlukla sonuçlanan adam kayırmacılıkla ve çoğunlukla farklı görüşlere sahip kişilerin ezilmesiyle sonuçlanır. Güçlü gruplar, herkesin çıkarları için hareket ettiklerini iddia edeceklerdir, ancak bu durum nadiren geçerlidir. Kusursuz komünist devlete karşı gerekli bir ilk adım olarak “proletarya diktatörlüğü” ya da düzenli bir topluma giden yolda ırk temelli diktatörlük gibi kavramlar baskı ve sefalete neden olmuştur. Mutlak gücün yanında bulunan kişiler, bu gücü kolay kolay teslim etmeyeceklerdir. Bir ekonomide istenmeyen vurguncular ve tekeller gibi birkaç elde bulunan güç yoğunlaşması, her zaman sosyal sonuçlar olarak zarar vericidir.

Yazan: Duff Damuss
Çeviren: Gözlem Küçük
Kaynak: quora

Libido Dergisi’nde yayımlanan, Libido Dergisi yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.