Felce Uğruyorlar

Hiç tecavüz kurbanı olmamış birçok insan, cinsel bir yırtıcı tarafından saldırıya uğramak gibi korkunç bir durum içinde kendilerini bulurlarsa ona karşı savaşacaklarını düşünür.

Hayatta kalma içgüdülerimizin devreye gireceğini zannederiz.

Fakat tecavüz mağdurlarının başından geçenleri dinlediğinizde, bunun bu kadar da basit olmadığı anlaşılıyor: Birçok kadın (neredeyse her zaman kadınlar olduğu için) kendilerini, saldırgana karşı savunmaya çabalamaktan aciz, görünüşe göre felce uğramış gibi bir durumda buluyorlar.

İsveç’teki Stockholm South General Hastanesi ve Karolinksa Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma da bunu doğruluyor: Araştırmaya göre tecavüz kurbanlarının büyük bir kısmı, kendilerini istemsizce, hareket edemedikleri, fiziksel karşı koymayı engelleyen bir durumda buluyorlar.

Aşırı korku içeren durumlara tepki olarak irade dışı geçici motor inhibisyonu durumu “tonik hareketsizlik” olarak adlandırılıyor ve bu durum, tecavüz kurbanlarına mahkeme ve hastanelerde nasıl davranıldığı konusuna gelindiğinde alışılagelmişi değiştirebilir.

Çalışmanın başyazarı Dr. Anna Möller, Broadly’e verdiği demeçte, “(Eğer) kurban karşı koymuş gibi görünmezse mahkemeler tecavüz kavramını reddetme eğilimde olabiliyor.” dedi.

“Bunun yerine, pasif rıza olarak da yorumlanabilen, ezici bir tehdide karşı beklenen ve normal olan biyolojik tepkilerin yansıtılması oldukça muhtemel.”

Möller, tonik hareketsizliğin “bütün cinsel saldırı kurbanlarında düzenli olarak incelenmesi gerektiğine” inanıyor.

Dahası, araştırmacılar tonik hareketsizliğin, sonrasında kurbanda travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ya da şiddetli depresyon ile sonuçlanmasının oldukça olası olduğunu buldular.

Dr. Möller ve ekibi, cinsel saldırıdan sonraki bir ay zarfında Stockholm’deki Tecavüz Kurbanları Acil Kliniğini ziyaret eden 298 kadını inceledi.

Katılımcıların %70’i saldırı sırasında kayda değer tonik hareketsizlik bildirdi ve %48’i aşırı tonik hareketsizlik rapor etti.

Saldırıdan altı ay sonra kadınlardan 189’u, depresyon ve TSSB oluşumu adına incelendi.

Bu kadınların %38,1’inde TSSB ve %22,2’inde ise şiddetli depresyon ortaya çıktı.

Araştırmacılar, tonik hareketsizliğin TSSB’ye yakalanma riskini 2,75 kat ve şiddetli depresyona yakalanma riskini 3,42 kat arttırdığı sonucuna vardılar.

Bununla birlikte, tonik hareketsizliğin önceki travma ve psikiyatrik tedavi ile bağlantılı olduğunu da keşfettiler.

Dr. Möller “Bu çalışma, tonik hareketsizliğin daha önce betimlenenden daha yaygın olduğunu gösteriyor.” dedi.

“Bu bilgi, hem hukuksal durumlarda hem de tecavüz kurbanlarının psikoeğitiminde faydalı olacaktır. Ayrıca, bu bilgi tıp ve hukuk öğrencilerinin eğitiminde de uygulanabilir.”

Yazar: Rachel Hosie
Çevirmen: Şeyma Gül
Kaynak: independent

Libido Dergisi’nde yayımlanan, Libido Dergisi yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.

Yazar:

Libido Dergisi, psikanaliz, felsefe ve insan bilimleri alanlarında makale, deneme ve çevirileri içeren iki aylık bir psikanaliz dergisidir. Genel okur-yazar kitlede psikanaliz kuramlarına duyulan ilgilinin artması, psikanalizin yaygınlaşmasını amaçlamaktayız. Psikanaliz kuramlarına duyulan ilginin gelişmesi amacıyla farklı psikanaliz akımları hakkında en tutarlı akımları ve bilgileri okuyucu ile buluşturarak dergimizi ve psikanaliz hakkındaki Türkçe yazıları geliştirmeye çalışmaktayız.