Yazı Gönder

YAZI GÖNDERME KURAL VE İLKELERİMİZ

İsimsiz ürünler kabul edilmemektedir.
• Ürünlerinizi [email protected] adresine göndermelisiniz.
• Ürünlerinizi e-posta ekinde “Word” dosyası olarak ve “.doc” formatında gönderirmenizi rica ederiz. Mesaj bölümüne yazdığınız yazıların formatı bozulduğundan, okunamayabilir.
• Yeni sayıda değerlendirilmesi için ürünlerinizi yeni sayının çıkış periyoduna 60 gün önce göndermelisiniz. Bu süreden sonra gönderilen ürünler bir sonraki sayı için değerlendirilir.
• Yazılarınız 12 punto, 1 satır aralığı, Times New Roman karakterler ile
• Yazılarınız en az (boşluksuz) 8000 en fazla (boşluksuz) 30.000 karakter olmalıdır.
• Yazıda satır başı boşluğu olmamalıdır, paragraf arası boşluğu olmalıdır.
• Yazı sola ve sağa hizalanmış olmalıdır.
• Çift boşluklar CTRL+F ile tek boşluğa indirilmelidir.
• Noktalama ve sembollerden sonra/önce boşluk olmamalıdır. (Örnek: ( felsefe ) değil (felsefe) biçiminde yazılmalıdır. Veya ” felsefe ” değil “felsefe” biçiminde yazılmalıdır. )
• Yazının başlığı sadece baş harfleri büyük olarak gönderilmelidir. (Örnek: Bilim Felsefesi)
Yazarın adı başlığın hemen altında olmalıdır. Unvan varsa Yazar adının altına parantez içinde yazılmalıdır.
• Ana başlıklar 12 punto (koyu-bold) ve baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
• Konu başlıklarından önce ve sonra bir ara bırakılmalıdır.
• Tablo, şekil, çizelge vs. çizimlerin adları, ilgili çizimin üst tarafına, kaynak gösterimi de alt tarafına verilmelidir. Çizimler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve sayfa yapısına uyumlu olmalıdır.
• Yazılarda bulunan alıntılar üstten çift tırnak (“…”) içerisinde ve sağa yatık (italik) olarak gösterilmelidir.
• Dipnotlar yazı puntosundan 2 punto daha küçük olmalıdır.
• Parantezlerden önce ve sonra birer aralık bırakılmalıdır.
Kaynaklar APA formatında olmalıdır.
• Gönderilen yazılar genel yayın yönetmeni tarafından kontrol edilir ve yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir. Yazara ayrıca mail ile bir geri dönüş yapılmaz.
Gönderilecek resimler yazının içinde değil dosya eki olarak gönderilmelidir. Gönderilen resimler En az 1000×1000 piksel boyutunda olmalıdır. (Örnek: 1600×1000) Yazının içinde resim yerleri yazı ile bellirtilebilir. (Örneğin “buraya 1. resim gelecek”)

Yayın İlkelerimiz:

• Dergimizde yayınlanan ürünlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Dergiye gönderilen ürünler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Eğer yayımlanmış bir ürün gönderiliyorsa bu mutlaka belirtilmelidir. 
• Gönderilen tüm ürünler yayın kurulumuz tarafından değerlendirilir. (Akademik amaçlı gönderilen yazılar hariç)
• Gönderilen ürünlerde alıntı varsa mutlaka kaynak belirtilmelidir. Alıntı olduğu belirlenen ve kaynak gösterilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmaz.
• Dergimizde yayınlanan tüm ürünler kaynak gösterilerek bir başka yayında vb. yerlerde yayınlanabilir.
• Yayınlanan ürünler için telif ücreti ödenmez.
• Dergimizle birlikte bir başka yayın organına gönderilen ve gönderildiği anlaşılan ürünleri değerlendirmeye almıyoruz. (Toplu mailler vb.)
• Ürün sahipleri ürün başlığının altına mutlaka isimlerini ve eğer isterlerse e-posta adreslerini yazmalıdırlar.
• Gönderilen ürünlerde imla kurallarına azami derecede dikkat edilmelidir. Yazım yanlışlarının çok fazla olduğu ürünler değerlendirme dışı kalabilir.

E-posta Adresi: libidodergisi[@]gmail.com

Libido Dergisi Dosya Konuları

Lacan ve Felsefe | Yazı son gönderim tarihi: 15 Şubat 2019