Libido İçeriklerinden

8 views

Freudyenizm ve Marksizm Üzerine

... Marksizm bilimin materyalist temelini anlar ve her bilim dalını köklerine dek takip eder; çünkü kendini maddenin ruhtan...

10 views

Wilhelm Reich ve Cinsel Devrim

... Reich’ı otoriter toplumun bir düşmanı olarak tanıtmak için, hem sağda hem de solda, gerici tepkilere maruz bırakılmıştır....

6 views

Freudyenizm ve Marksizm Hakkında Mektupların Değiş Tokuşu -II

... Psikanalizin akıl dışının psikolojisi üzerine “harika” olabilip akılla ilgili kayda değer hiçbir şey söylemediğini öne sürmek savunulamazdır....

8 views

Freudyenizm ve Marksizm Hakkında Mektupların Değiş Tokuşu -I

... Freud’a göre, savaş, sınıf kavgası, ırkçılık, nevroz gibi modern sorunların kaynağı insan doğasındaki biyolojik çatışmadır. Eğer tüm tarihi çatışmanın...

9 views

Lacan ve Hommosexuelle

... Freud’un radikal keşfini -cinselliğin kültürel de doğal da olmadığı, bir başka ve Başka tarafından, dışarıdan yapılandırıldığı keşfini- geliştirirken Lacan...

12 views

Queer Teorisi ve Psikanalizde “Dişi Eşcinselliği”

... Psikanaliz ve Queer Teorisi aslında aynı şeyleri vaat ediyor. Queer teorisyenlerinin çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda psikanalistler klinik pratik, aşk cinsellik,...

6 views

Cinsel Kimlik’ten Queer’e

...bu söz neyi amaçlıyordu: “Heteroseksüel zihin kendisi için eşcinselliğin değil, ensestin en büyük yasağı temsil ettiğini onaylamayı sürdürür.” Wittig muhtemelen Lacan’dan...