Cinsel Kimlik’ten Queer’e

…bu söz neyi amaçlıyordu: “Heteroseksüel zihin kendisi için eşcinselliğin değil, ensestin en büyük yasağı temsil ettiğini onaylamayı sürdürür.” Wittig muhtemelen Lacan’dan yola çıkarak böyle bir kanıya varmıştı. Çünkü Freud gibi Lacan da ilk yasağın ensest yasağı olduğunu düşünür. Ayrıca Lacan’ın öznelliğin oluşumunda cinsiyetin rolüne nesne seçimi mekanizması ile yaklaştığını biliriz. Her koşulda Lacan’a göre heteroseksüeller ile homoseksüeller bir mekanizmada buluşuyorlar: nesne seçiminde.

…toplumda erkek ve kadın olmak için maske takmak gerekir. Elbette burada erkek birey kadın maskesi takabildiği gibi kadın birey de erkek maskesi takabilir. Hatta erkek veya kadın birey her iki maskeyi de değiş-tokuş yaparak takabilir. Burada kilit soru şu: “İnsan neden bir maske takma gereği duyar?”…

Devamı Libido Dergisi 18. sayısında…

Libido Dergisi

Libido Dergisi

Libido Dergisi, psikanaliz, felsefe ve insan bilimleri alanlarında makale, deneme ve çevirileri içeren iki aylık bir psikanaliz dergisidir. Genel okur-yazar kitlede psikanaliz kuramlarına duyulan ilgilinin artması, psikanalizin yaygınlaşmasını amaçlamaktayız. Psikanaliz kuramlarına duyulan ilginin gelişmesi amacıyla farklı psikanaliz akımları hakkında en tutarlı akımları ve bilgileri okuyucu ile buluşturarak dergimizi ve psikanaliz hakkındaki Türkçe yazıları geliştirmeye çalışmaktayız.