Depresyon İçin Müzik Terapisi: İşe Yarıyor Gibi Görünüyor Ama Nasıl?

Özet

Müzik terapisinin depresyon hastalarının zihinsel sağlıklarını geliştirebileceğine dair kanıtlar ortaya çıkmaya başladı. Bu karmaşık müdahalenin olası etki mekanizmalarını inceliyoruz ve müzik terapisinin kısmen etkili olduğunu önermekteyiz çünkü terapötik çerçeve içinde aktif müzik hazırlama, hastaya yeni estetik, fiziksel ve ilişkisel deneyimler için fırsatlar sunmaktadır.

2004’te popüler bir BBC müzik istasyonunda dinleyiciler tarafından yapılan ulusal bir ankete göre, kişinin depresif belirtilerini müzikal olarak düzeltmenin en iyi yolu, The Smiths’in ‘I Know It’s Over’ını dinlemektir. Ne yazık ki, üzücü müziklerin yaygınlığı depresyon prevalansını azaltmış gibi gözükmüyor. Şahsen anlamlı olan, tek başına müzik dinlemenin birçok insanın müzik terapisi konusunda hayal ettiği biçimdir; İngiltere’de ve Avrupa’nın pek çok yerinde uygulanan gerçekler ise tamamen farklıdır.

Bu nedenle, Erkkilä ve arkadaşlarının, depresyonlu, çalışma çağındaki erişkin bireyler için interaktif bire bir müzik terapisinin randomize kontrollü bir çalışmasının sonuçlarını bildiren Journal dergisinin bu sayısından bahsetmekten memnuniyet duyarız. Finlandiya’da düzenlenen bu çalışmada, eğitimli müzik terapistleri, 20 oturuma kadar aktif müzik yapımına katılanları terapötik bir ilişkinin temeli olarak kullandılar. Bu, özellikle depresyon için müzik terapisinin yüksek kaliteli randomize bir çalışmasıdır ve sonuçlar, bu bozukluğa sahip kişilerin ruhsal durumlarını ve küresel işlevselliğini artırabileceğini göstermektedir.

Müzik terapisi gibi karmaşık müdahaleleri değerlendirmede karşılaşılan zorluklar arasında, tedavi doğruluğuyla ilişkili zorluklar bulunmaktadır. Erkkilä ve arkadaşları, tedaviyi yürüten müzik terapistlerinin tümüyle sadakat sağlamaya odaklanmış yoğun bir teşvik işlemini tamamlamalarını ve uymalarını izlemek için oturumlarına katılımcılarla birlikte kayıt yaptığından emin olarak bu konuyu ele almışlardır. Sadakat ve dikkat, terapistler arasında değişmeyen sonuçlar doğurur. Bu, değişim maddesinin terapistin veya belirli terapist-hasta ittifakının niteliği olması muhtemel olmadığını, (örneğin, ortak faktör yaklaşımının vurguladığı gibi Messer & Wampold), bunun yerine müzikle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

Peki neden böyle olabilir? Terapinin müzikal olmayan yönlerinden türetilen açıklamalar dışında, yazarlar, aktif çalışmanın (yani, müzik terapistleriyle müzik aletlerinin çalınmasının) girişimin aktif kolundaki birçok katılımcı için önem taşıdığını bildirmiştir. Bunların müzik terapisinin önemli bir özelliği olduğunu ve depresyon ile ilişkili sorunlarla uğraşmanın anlamlı bir yol olduğunu öne sürüyorlar. Müzik terapisinde bu ‘aktif çalışmanın’  birbirine bağlı en az üç boyuta sahip olduğunu önerebiliriz: estetik, fiziksel ve ilişkisel.

Anlamlılık ve Zevk

Birincisi, depresyon tanısı ile yaşamdaki zevk ve anlamsızlığın eksikliği arasındaki ilişki iyi belirlenmiştir. Belki de buna cevap olarak, psikoterapide estetik deneyim yoluyla anlam yaratma değerinin iyi bir tanımı vardır (örn., Zukowski, 4 Hagman & Press, 5). Burada kavram, estetik olarak bütün (sözlü) terapötik süreçtir: terapötik etkileşimin müzikal olduğu yerde doğrudan estetik deneyimden ne kadar daha fazla yararlanılmaktadır? Müzik terapisinde terapist, akustik bir şekilde dinleyerek ve doğaçlanmış seslerin ima ettiği müzik unsurlarına uyarak müzikal karşılaşmalarına müzisyenliğini getirir. Örneğin, terapist titrek bir nabzı çekebilir veya örtük bir ton merkezini güçlendirebilir. Ya da geri çekilmiş bir kişiyi ilişkiye girmeye ikna etmek için gerginlik veya örtük bir yön (bir bas hattı veya bir kişinin melodik parçasını destekleyen bir harmonik ilerleme kullanarak) yaratabilirler. Müzik terapisinde, örneğin iki oyuncu arasında kendiliğinden bir araya geldiğinde ya da ne zaman başlayacakları ya da nereye gideceklerini bildikleri zamanlarda bir “vızıltı” olduğu zamanlar olur.

Karşılıklı bir müzikal ilişki içinde tatmin edici bir estetik elde edildiğinde, müziğin tartışma ve içgörü için bir sıçrama tahtası olarak kullanılmasa bile, sadece bir çeşit katarsis için değil, gelişim için potansiyeli vardır: estetik, oyuncuları başkaları ile farklı şeyler yapma – birbirlerine karşı farklı davranma ve kendilerini farklı yaşatma riskine götürür.

Fiziksellik

İkincisi, gözle görünen, müzik aletlerini çalma hareketi amaçlı bir fiziksel hareket gerektirir. Depresyonun önlenmesinde ve etkilerini hafifletirken fiziksel aktivitenin rolü iyi bilinir. Bu sadece insanları hareket ettirmek değil, aynı zamanda insanların kendilerini fiziksel varlıklar olarak yaşamalarına imkân tanımaktır. Müzik, yapı ve kültürel normlara dayanan kendi iç anlam mantığına sahiptir: Bu, bizi meşrulaştırır ve teknik bir seviyede farkında olalım ya da olmayalım bizi içine çeker. Dolayısıyla, radyoda bir şarkıyı dans ederek dinliyoruz veya beklediğimiz gibi bitmeyen bir parçadan memnun olmuyoruz. Bu nedenle, müzikal katılıma karışırız: müziğin kendisi, bize belirsiz bir şekilde motive olmamış olduğumuz durumlarda bile yollarımızı sunar. Kendimizi müzikal olarak başkaları ile fiziksel katılım içine soktuğumuz yerlerde başkalarıyla kendimiz hakkında fiziksel bir tecrübeye sahip olabiliriz. Bu, bir dize kuartetinde oyuncuların koordine hareketlerinde görülebileceği gibi, grup halinde oynarken müzisyenlerin deneyimlerini yansıtır. Katılımımız, daha önce ana hatlarıyla gösterilen estetik deneyimler bağlamında kendimizi duymamızı (ve hissetmemizi) sağlar ve bu, buradaki ve şu anda anlamlı olan şeylerin bir parçası olma duygusuna sahiptir:

… müzik o kadar derinden duyulur ki hiç duyulmazken bile, müzik devam ederken siz müziksinizdir.  (T. S. Eliot: S. 48)

İlişkisellik

Bu, üçüncü bir “aktif çalışma” kategorisine götürür: ilişkisel. İlişki kurma konusundaki ilk deneyimlerimiz (birincil bakıcı ile birlikte) temelde müzikaldir. Gelişim psikologları (örneğin Hobson), anne-babanın ve yeni doğan bebeğin  jest ve sesin ince ayarlanmış etkileşimini tanımlamak için müzik terimini kullanırlar: Bu sözlü öncesi etkileşimde ilk önce kim olduğumuzu, nasıl düşüneceğimizi ve çevremizin bize sunduğu imkanlardan nasıl zevk alacağımızı öğreniriz. , Bebeğin annesi depresyondaysa, bebek yönlendirmeli konuşmanın ve konuşma katılımının müzikselliği, çocuğun gelişiminde önemli etkilerden belirgin biçimde etkilenir. Bu müzik tecrübeleri, bir bütün olarak müzik terapisinin bir mantığı olarak sıklıkla önerilmektedir (örn. Trevarthen & Malloch) ve bu perspektiften terapistin rolü neo-ebeveyn olarak görülebilir: anlam ve zevk yaşama kapasitesi de dahil olmak üzere, başkalarına karşı kendinin ve benliğin keşfedilmesine benzer bir işlemi kolaylaştırmak için müzikal olarak hastayı besler. Bir kez daha, melodik bir riff, harmonik ilerleme ve ritmik bir yakalamayı kolaylaştıran müziğin kendisidir. Bunların hepsi doğal olarak insanların aktif katılımı (dolayısıyla anlam yaratma) kelimelerle mümkün olmayacak şekilde yapmalarını sağlar.

Müzik Terapisi?

Bu bakımdan müzik, önceden belirlenmiş bir davranışsal yanıtı provoke etmeyi amaçlayan bir uyarı olarak basitçe ele alınamaz. Daha ziyade, müzik yapma, DeNora terimlerinin sunduğu olanakları sunar – fiziksel, ilişkisel ve estetik. Her şeyden önce, müzik üretmek sosyal (dolayısıyla kişiler arası), zevkli ve anlamlıdır: Bu da, müzik terapisinin randomize denemelerinin, geleneksel olarak etkileşimde bulunması zor olan hasta gruplarıyla (ör. Talwar ve ark.) yüksek katılım düzeyleri göstermiş olmasının nedenlerinden biri olabilir.

Klinik araştırmalar kaçınılmaz olarak, bu sonuçların sağlanabileceği süreç yerine müdahalelerin sonuçlarına odaklanır. Müzik terapisinin aktif bileşenlerinin hasta sonuçlarını arttırmasını daha iyi anlamak için karışık yöntemleri kullanarak daha fazla araştırma yapılması gereklidir.

Bununla birlikte, Erkkilä ve çalışma arkadaşları müzik terapisinin değeri için depresyon hastalarının tedavisinde kullanılabilecek müdahalelerin bir parçası olarak açık bir gösterge ortaya koymuştur.

Yazarlar: Anna Maratos, Mike J. Crawford, Simon Procter
Çeviren: İlknur Aktulan
Kaynak: bjp.rcpsych

Libido Dergisi’nde yayımlanan, Libido Dergisi yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.

Libido Dergisi

Libido Dergisi

Libido Dergisi, psikanaliz, felsefe ve insan bilimleri alanlarında makale, deneme ve çevirileri içeren iki aylık bir psikanaliz dergisidir. Genel okur-yazar kitlede psikanaliz kuramlarına duyulan ilgilinin artması, psikanalizin yaygınlaşmasını amaçlamaktayız. Psikanaliz kuramlarına duyulan ilginin gelişmesi amacıyla farklı psikanaliz akımları hakkında en tutarlı akımları ve bilgileri okuyucu ile buluşturarak dergimizi ve psikanaliz hakkındaki Türkçe yazıları geliştirmeye çalışmaktayız.