Freud ve Lacan: İnancın 5 türü

Freud ve Lacan’ın klinik pratiğinde beş merkezi inanış vardır. Bunlar tuhaf ya da saçma değildir. Normal insanlar bunların tümüne ya da çoğuna katılırlar fakat inançları mantıktan ayıran şey, Lacan klinik tekniğine göre açık ya da ‘sağduyulu’ değildir. Bu noktada bu beş maddenin doğruluğuna ya da yanlışlığına inanıp inanmamak veya kararsız kalmak önemli değildir. Bu maddelerin sonuçlarına ve alternatiflerinin ne olabileceğine dair zaman harcamak yine de önemlidir. 
1. Bir kelimenin anlamı kesinlikle sabit değildir ama kullanımına göre değişir. Her insan kendi özel ‘dil tarihine’ sahiptir ve mesela ‘mavi’ gibi belirli bir kelime kullanılır yani burada kelime ya da sözcük öbeğinin anlamı, genelde benzersiz olur. Fakat burada bir istisna mevcuttur: Özel isimler. ‘Fred, Smith’ gibi özel isimler klinik anlamda önemli sonuçlara sahiptir çünkü kati bir şekilde belirli bir insana ve aralarındaki ilişkiye işaret eder. 
2. Acı çekme insana ait bir durumdur: Hayat, ahenkli ve kolay olmaktan ziyade zor ve karmaşıktır.

3. İnsanlar, gerçeği fark ettikleri zaman o yolun karmaşık ve zor olduğunu düşünürlerse, genellikle kendileri hakkındaki gerçekleri reddederler.

4. İnsanlar tipik olarak, devamlılık ya da değişim eksikliğinden ziyade değişimi, bölünmeleri ya da ‘devamsızlığı’ hem algılar hem de hatırlar. Değişim ne kadar dramatikse, o kadar iyi hatırlanır. Bazen en dramatik değişim ya da bölünmeler çok iyi ‘hatırlanır’ ama derin bir şekilde bilinçdışına gömülmüştür. Bu anılar ‘travma’ olarak adlandırılır. Bu da Yunanca’da iz bırakan, bir yazı ya da grafiti gibi sadece zorlukla okunabilen ‘yaraları’ ifade eder. 

5. Sevgi ve arzu birbirinden ayırt edilmelidir – insanların durumunu açıklamak için bunu yapmak temel bir görev halini alır. Lacan’a göre sevgi ve tutku ruhun etrafta dolanmasını sağlayan şeydir. Her birimizin seçtiği benzersiz yaşam tarzı ve semptomlar, sevgi ve arzuya karşı hareketlerimizdeki belirli problemlere ve zorluklara karşı bir çeşit çözümdür.

Lacan’ın yenilikçi klinik teknikleri neredeyse tamamen bu basit ve genel ilkelere dayanmaktadır. Freud – ki Lacan’ı büyük ölçüde etkilemiştir – bu beş inanışın doğruluğuna ikna olmuştur.

Çevirmen: Özge Mete
Kaynak: Freud Quotes / Philip Harry Fenton Hill, Using Lacanian Clinical Techniques: An Introduction

Libido Dergisi

Libido Dergisi

Libido Dergisi, psikanaliz, felsefe ve insan bilimleri alanlarında makale, deneme ve çevirileri içeren iki aylık bir psikanaliz dergisidir. Genel okur-yazar kitlede psikanaliz kuramlarına duyulan ilgilinin artması, psikanalizin yaygınlaşmasını amaçlamaktayız. Psikanaliz kuramlarına duyulan ilginin gelişmesi amacıyla farklı psikanaliz akımları hakkında en tutarlı akımları ve bilgileri okuyucu ile buluşturarak dergimizi ve psikanaliz hakkındaki Türkçe yazıları geliştirmeye çalışmaktayız.