Freudyenizm ve Marksizm Hakkında Mektupların Değiş Tokuşu -I

Freud’a göre, savaş, sınıf kavgası, ırkçılık, nevroz gibi modern sorunların kaynağı insan doğasındaki biyolojik çatışmadır. Eğer tüm tarihi çatışmanın sebebi id’in içinde yatan içgüdüsel enerjiler ise, o zaman açıkça bu enerjiler, kendi doğalarına uygun olarak, çatışma içinde olmalıdır; yoksa hiçbir şey açıklanamaz.

Alman İdeolojisi’nde (German Ideology) Karl Marx ve Frederick Engels “ilk ihtiyacın giderilmesi, onun giderilmesi eylemi ve onun giderilmesi eyleminde kullanılan araç yeni ihtiyaçların önünü açar…” diye yazarlar. (11) Bütün insanlar yemek yemek ve açlığı deneyimlemek zorundadır; ama insanın ne tür yemeği yemek istediği onun doğadan emeği karşılığında ne alabildiğine bağlıdır ve bu da sadece fiziksel çevreye değil daha temelde üretim şekline bağlıdır.

Freud’un zekice diyalektik psikolojisini kurtarmak ve geliştirmek için, psikanalizi ters çevirmek ve onu materyalist bir temele oturtmak şarttır.

Devamı Libido Dergisi 18. sayısında…

Libido Dergisi

Libido Dergisi

Libido Dergisi, psikanaliz, felsefe ve insan bilimleri alanlarında makale, deneme ve çevirileri içeren iki aylık bir psikanaliz dergisidir. Genel okur-yazar kitlede psikanaliz kuramlarına duyulan ilgilinin artması, psikanalizin yaygınlaşmasını amaçlamaktayız. Psikanaliz kuramlarına duyulan ilginin gelişmesi amacıyla farklı psikanaliz akımları hakkında en tutarlı akımları ve bilgileri okuyucu ile buluşturarak dergimizi ve psikanaliz hakkındaki Türkçe yazıları geliştirmeye çalışmaktayız.