Freudyenizm ve Marksizm Hakkında Mektupların Değiş Tokuşu -II

Psikanalizin akıl dışının psikolojisi üzerine “harika” olabilip akılla ilgili kayda değer hiçbir şey söylemediğini öne sürmek savunulamazdır. Bu, ilacın bize hastalıkla ilgili çok şey anlatıp sağlığı anlamada işe yaramaz olduğunu söylemek gibidir.

Ölüm içgüdüsü, Freud’un kariyerinin ileri safhalarında, teorisinin temelini oluşturan kitaplarını yazdıktan çok sonra –Rüya Yorumları, Cinsellik Teorisi Üzerine Üç Makale ve önemli hasta çalışmaları– ortaya attığı tartışmaya açık bir kavramdır. … Söylediklerinden bazıları ilgi çekici ve hatta oldukça dikkate değerdir; ancak yakın zamanda ölüm içgüdüsünün uyuşmaz yanlarının avantajlarından çok daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple de çoğu psikanalist, Peter Gay’in Freud üzerine yazdığı saygı değer biyografisinde de belirttiği gibi, bunu reddetmiştir. Bunun kanıtladığı bir şey varsa o da psikanalizin diğer tüm bilimler gibi olduğu, teorik çıkmaz sokakları olduğu ve bir dâhinin düşünceleri bile olsa düşünceleri tartışmadan kabul eden bir dogma olmadığı gerçeğidir.

Devamı Libido Dergisi 19. sayısında…

Libido Dergisi

Libido Dergisi

Libido Dergisi, psikanaliz, felsefe ve insan bilimleri alanlarında makale, deneme ve çevirileri içeren iki aylık bir psikanaliz dergisidir. Genel okur-yazar kitlede psikanaliz kuramlarına duyulan ilgilinin artması, psikanalizin yaygınlaşmasını amaçlamaktayız. Psikanaliz kuramlarına duyulan ilginin gelişmesi amacıyla farklı psikanaliz akımları hakkında en tutarlı akımları ve bilgileri okuyucu ile buluşturarak dergimizi ve psikanaliz hakkındaki Türkçe yazıları geliştirmeye çalışmaktayız.