Freudyenizm ve Marksizm Üzerine

Marksizm bilimin materyalist temelini anlar ve her bilim dalını köklerine dek takip eder; çünkü kendini maddenin ruhtan önce geldiği temeline kurar. Zihinlerimizdekinin materyalist dünya dışında hiçbir yerden gelmediği anlayışına dayalıdır. Bu, bilimin herhangi bir dalında uzmanlaşmış bir bilim insanının yapamayacağı bir şeydir.

Freud’un zihni anlamak için kullandığı metodla Hegel’in The Phenomenology of Spirit‘teki yaklaşımı arasında birçok benzerlik görüyorum. Bu tesadüfi değil, çünkü Freud bilimini Aydınlanma düşünceleri üzerine kurdu.

Herhangi bir bilime tarihsel materyalist yaklaşım, bilim insanı ya da bilim insanı gruplarının yeni bir anlayışa niteliksel geçişi nasıl yaptığı çalışmasına dayanmalıdır. Marksizmin kendisini anlamak, Marx ve Engels’in yaşamları üzerine çalışarak ve onların işçi sınıflarının o gündeki mücadelelerine eğilmeleriyle beraber yazılarının evrimini gözlemleyerek yapılan bir çalışmadır. … Eğer faşist dalganın günlük yaşantısına hakim olması ve sonunda Viyana’yı terketmesi ve kız kardeşlerinin toplama kampına yollanmasıyla sonuçlanan, faşistlerin hayatını adadığı işe saldırdığında geliştiğini anlasak, bu düşünce deneylerini daha iyi anlamaz mıyız?

Devamı Libido Dergisi 19. sayısında…

 

Libido Dergisi

Libido Dergisi

Libido Dergisi, psikanaliz, felsefe ve insan bilimleri alanlarında makale, deneme ve çevirileri içeren iki aylık bir psikanaliz dergisidir. Genel okur-yazar kitlede psikanaliz kuramlarına duyulan ilgilinin artması, psikanalizin yaygınlaşmasını amaçlamaktayız. Psikanaliz kuramlarına duyulan ilginin gelişmesi amacıyla farklı psikanaliz akımları hakkında en tutarlı akımları ve bilgileri okuyucu ile buluşturarak dergimizi ve psikanaliz hakkındaki Türkçe yazıları geliştirmeye çalışmaktayız.