Kısa kısa Freud: Suçluluk hissi üzerine

Freud’a göre çocukluk, yani ergenlikten önceki dönem hala bir masumiyet dönemidir. Bir çocuk başlangıçta aseksüel bir varlıktır. Bununla birlikte “şehvet şeytanıyla” çatışma, ancak ergenlik döneminde başlar. Çocukluğun ahlaksızlığı derken Freud, masumiyet ve cahillik dönemini kast eder. Cinsel ahlaka gelindiğinde bir çocuk, basitçe bununla tanışmamıştır ve tecrübesizdir. Aslında Freud “ahlaksızlık” derken ahlakın olmadığı bir durumdan, bu durumla ilgili tecrübesizlikten bahseder. Normalde bu dönem, fiziki olgunluğa ulaşıldığında sona erer. Ergenlik dönemi geldiğinde kendini suçlama, cinsel hareketin anısına sıkı sıkı tutunur. Genellikle bilinçli bir anıdan sonra pasif deneyimin erken dönem deneyimiyle bağlantılı olarak hareketin anısını bastırmak mümkün olur. Bastırma, burada bilinçli bir bilmek istememe durumudur. Anı ve onunla bağlantılı olarak suçlama, vicdan, utanç ya da kendine güvensizlik gibi savunma semptomlarıyla yer değiştirir. Diğer adımda gerçek hastalık, bastırılmış anılar – suçlama ile beraber – geri döner ama devamlı bir formda: bastırılan şey onu bastıran şeyle (düşünceler) harmanlanır ve “uzlaşmacı” bir karaktere bürünür. Saplantılı bir düşünce de aynı zorlayıcı mantığa sahiptir çünkü bastırılmış olana direnç gösterir. Uzlaşmacı karaktere dair başka bir kanıt da, bastırılmış suçlama duygusunun hoş olmayan bir etkiye dönüşmesidir ki sonradan bilinçli bir hale gelir ve utanç ya da öfke ile sonuçlanır. İlk başta baskılanmış anı içeriği ve hatta kendini suçlama, semptomun parçası olur. Baskılayıcı düşünceler diyerek Freud’un önceden belirttiği “ahlaki karakter” ya da “ahlaklı düşünceleri ifade etttiğini sanıyoruz.

Yazar: Herman Westerink
Çevirmen: Özge Mete
Kaynak: A Dark Trace: Sigmund Freud on The Sense of Guilt, s. 26

Libido Dergisi

Libido Dergisi

Libido Dergisi, psikanaliz, felsefe ve insan bilimleri alanlarında makale, deneme ve çevirileri içeren iki aylık bir psikanaliz dergisidir. Genel okur-yazar kitlede psikanaliz kuramlarına duyulan ilgilinin artması, psikanalizin yaygınlaşmasını amaçlamaktayız. Psikanaliz kuramlarına duyulan ilginin gelişmesi amacıyla farklı psikanaliz akımları hakkında en tutarlı akımları ve bilgileri okuyucu ile buluşturarak dergimizi ve psikanaliz hakkındaki Türkçe yazıları geliştirmeye çalışmaktayız.