Tag: kadın

205 views

Mısır Sokaklarında Devrimci Sanat

Sokak sanatı her zaman olayları, hayalleri, tutkuları ve mesajları belgelemenin bir aracı olmuştur. Mısır'da, özellikle devrimden sonra, sanat,...

162 views

Erkek Egemenliğinin Normalleşmesi: 2012 Yapımı Filmlerdeki Cinsiyet Temsilleri

Bu, 2012’deki Hollywood filmleri üzerine olan incelemelerimizin raporlarından ilki. Bu raporda nitelik ve nicelik olarak cinsiyet temsili üzerine...

46 views

Psikanalizin öncülerinden Donald Winnicott’tan annenin topluma katkısı üzerine

“Aklı başında olan her erkek ya da kadın, dünyada bir insan olma hissi taşıyan her erkek ya da...

79 views

Edebi eserlerde kadın ve kadın temasının işlenmesi üzerine psikanalitik bir inceleme

Edebiyatta kadın ve kadın temasının sıklıkla işlenmesi bazı dönemlerde “edebiyat kanonu” denilen yapılanma tarafından oldukça sert bir şekilde...

72 views

Kadınlar Freud’a psikanalizi nasıl keşfettirdiler?

Zamanımızın ruhsal hayat incelemelerinin önemli bir bö­lümünün Freud’un keşiflerini temel aldığı söylenebilir. Fre­ud, psikanaliz kuramını ve psikanaliz tedavisini...

40 views

Queer Teorisi ve Psikanalizde “Dişi Eşcinselliği”

... Psikanaliz ve Queer Teorisi aslında aynı şeyleri vaat ediyor. Queer teorisyenlerinin çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda psikanalistler klinik pratik, aşk cinsellik,...