Tag: Thanatos

224 views

Psikanaliz Kuramının Oluşumu ve Gelişimi

Sigmund Freud Freud lügatı neredeyse batı toplumunun söz dağarcığı ile bütünleşmiştir. Onun, bize teorileri aracılığıyla tanıttığı, anal (kişilik...

38 views

Freudyenizm ve Marksizm Üzerine

... Marksizm bilimin materyalist temelini anlar ve her bilim dalını köklerine dek takip eder; çünkü kendini maddenin ruhtan...