Wilhelm Reich ve Cinsel Devrim

Reich’ı otoriter toplumun bir düşmanı olarak tanıtmak için, hem sağda hem de solda, gerici tepkilere maruz bırakılmıştır. … Yayınları Faşistlerin yanı sıra Komünistler tarafından da Liberaller ve Sosyalistler tarafından da yasaklanmıştır. Bu adı çıkmışlığın açıklaması, Dr. Reich’ın hangi isim altında yapılırsa yapılsın diktatörlüğe karşı saldırıda bulunmasıdır. Ekim 1944 yılında, Seks Ekonomisi’nin uluslararası dergisinde konuya ilişkin inancını şöyle belirtir: “Almanya faşizmine karşı askeri zaferden sonra bile, faşist insan yapısı her yerde Almanya’da, Rusya’da, Amerika’da vardır ve olmaya devam edecektir.”

Reich için cinselliğin merkezi olayı orgazmdır; o “fizyoloji, biyoloji ve sosyoloji alanlarında olduğu kadar psikoloji alanında da ortaya çıkan sorunların odak noktasıdır.” [Orgazmın İşlevi] adlı kitabın başlığı, cinselliğin kötü olduğunu düşünenleri hiçe sayarak seçilmiştir. … Reich Psikanalistler Birliğinden kovulmuş ve cinselliğe çok önem verdiği gerekçesiyle suçlanarak, derneğin yayınları ona men edilmiştir. Böylece Reich, ikiyüzlü ve ahlaki toplum baskısının bilim adamlarının görüşlerini, kamuoyu için makul olacak şekilde, nasıl değiştirmek zorunda bırakabileceğine ilişkin bilgi sahibi olmuştur.

Bugün var olan muazzam sayıdaki nevrozlar göz önüne alındığında,  Dr. Reich, kendi vegetoterapisinin bütün nevrotik durumlara uygulanabilir olmadığı konusunda hem fikirdir. Ancak, Reich nevroz önlenmesinin geliştirilmesine özel bir önem vermiştir.

Devamı Libido Dergisi 19. sayısında…

Libido Dergisi

Libido Dergisi

Libido Dergisi, psikanaliz, felsefe ve insan bilimleri alanlarında makale, deneme ve çevirileri içeren iki aylık bir psikanaliz dergisidir. Genel okur-yazar kitlede psikanaliz kuramlarına duyulan ilgilinin artması, psikanalizin yaygınlaşmasını amaçlamaktayız. Psikanaliz kuramlarına duyulan ilginin gelişmesi amacıyla farklı psikanaliz akımları hakkında en tutarlı akımları ve bilgileri okuyucu ile buluşturarak dergimizi ve psikanaliz hakkındaki Türkçe yazıları geliştirmeye çalışmaktayız.